Opłaty za uczestnictwo w Obchodach:

  1. 20 zł – koszt zapisu w Obchodach oraz skromny upominek,
  2. 50 zł – koszt zapisu w Obchodach oraz skromny upominek i publikacja książkowa,
  3. 170 zł – -koszt zapisu w Obchodach oraz skromny upominek + koszt udziału w Jubileuszowym Balu Elektryka (opcja dostępna do 11.10.2015),
  4. 200 zł – koszt zapisu w Obchodach oraz skromny upominek i publikacja książkowa + koszt udziału w Jubileuszowym Balu Elektryka (opcja dostępna do 11.10.2015),
  5. 150 zł – koszt udziału w Jubileuszowym Balu Elektryka (opcja dostępna do 11.10.2015),
  6. 320 zł -koszt zapisu w Obchodach oraz skromny upominek + koszt udziału w Jubileuszowym Balu Elektryka + osoba towarzysząca (opcja dostępna do 11.10.2015),
  7. 350 zł -koszt zapisu w Obchodach oraz skromny upominek i publikacja książkowa + koszt udziału w Jubileuszowym Balu Elektryka + osoba towarzysząca (opcja dostępna do 11.10.2015),
  8. 300 zł –koszt udziału w Jubileuszowym Balu Elektryka + osoba towarzysząca (opcja dostępna do 11.10.2015).

Rachunek bankowy

Jubileusz 40-lecia ZSE

Ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8

25-317 Kielce

Nr rachunku: PKO BP 59 1020 2629 0000 9002 0313 6751