Rachunek bankowy

Jubileusz 40-lecia ZSE

Ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8

25-317 Kielce

Nr rachunku: PKO BP 59 1020 2629 0000 9002 0313 6751