Komitet organizacyjny 40 -lecia ZSE

wpis w: Bez kategorii | 0

 1.    Aleksandra Szulc – dyrektor szkoły
 2.    Marian Krala – emerytowany dyrektor szkoły
 3.    Amelia Rozborska – emerytowany wicedyrektor
 4.    Lidia Tylkowska – emerytowany wicedyrektor
 5.    Teresa Gremba – emerytowany wicedyrektor
 6.    Iwona Wieczorek – Socha – kierownik internatu
 7.    Janina Lisiakiewicz – emerytowany nauczyciel
 8.    Irena Chrząszczyk – emerytowany nauczyciel
 9.    Lidia Molenda – emerytowany nauczyciel
 10.    Małgorzata Siuda – nauczyciel
 11.    Marek Katra – nauczyciel
 12.    Leszek Roślicki – pracownik administracji szkoły
 13.    Ewa Wilk – przewodnicząca rady rodziców