HISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH

wpis w: Bez kategorii | 0

„Czym jest historia? Echem przeszłości odbitym przez przyszłość. Odblaskiem przyszłości rzuconym w przeszłość.” (Wiktor Hugo)

Powstanie i historia Zespołu Szkół Elektrycznych

Historia powstania Technikum i Zasadniczej Szkoły Elektrycznej sięga roku 1964. Pomysłodawcą i inicjatorem był ówczesny wicekurator Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach mgr inż. Józef Kozłowski.

Projekt techniczny budowy szkoły i warsztatów szkolnych kuratorium zleciło zespołowi inżynierów, na czele którego stanął mgr inż. Zygmunt Adydan – ówczesny dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych w Radomiu.

Wykonanie projektu budowlanego powierzono firmie „Miastoprojekt Kielce”. Obejmował on budowę następujących obiektów: kotłowni rejonowej, internatu dla 300 uczniów, warsztatów szkolnych na 280 miejsc do nauki z pełnym wyposażeniem oraz budynku szkolnego o 31 salach dydaktycznych. Zespół został przez władze miasta zlokalizowany w północnej części ulicy Niskiej i zachodniej części ulicy Kościuszki. Teren był własnością prywatną. Nabyciem gruntów, ich uzbrojeniem oraz realizacją całego przedsięwzięcia zajęła się Dyrekcja Inwestycji Miejskich w Kielcach.

W 1969 roku przekazano do użytku kotłownię oraz internat, który wydzierżawiono tymczasowo Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Kielcach. Budowę hal warsztatowych i ich wyposażenie ukończono w połowie 1973 roku. W tym samym czasie rozpoczęto budowę ostatniego obiektu Technikum Elektrycznego– budynku szkoły. Zakończenie prac zaplanowano na marzec 1975 roku.

Rok szkolny 1973/1974 to Rok Nauki Polskiej i 200-lecia Komisji Edukacji Narodowej, rok ważnych rozstrzygnięć dla polskiej oświaty. To także czas otwarcia Technikum Elektrycznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kielcach (zarządzenie Kuratora Okręgu Szkolnego w Kielcach z dnia 18 czerwca 1973roku nr K. II a-36/6+7/73).

1 września 1973 roku w pięciu klasach pierwszych naukę rozpoczęło 179 uczniów, z czego 80 w dwóch klasach Technikum Elektrycznego o specjalności elektromechanika ogólna i 99 w trzech klasach Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kierunkach: elektromonter i elektromechanik.

Na stanowisko dyrektora szkoły został powołany dotychczasowy wicedyrektor Technikum Mechanicznego w Kielcach, magister matematyki Stanisław Czernicki. Kierownictwo warsztatów szkolnych powierzono inżynierowi Marianowi Gajosowi, a internatu- Włodzimierzowi Wosiowi.

W roku szkolnym 1974/1975, oprócz pięcioletniego Technikum Elektrycznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, otwarto trzyletnie Technikum Elektryczne po zasadniczej szkole zawodowej oraz Wydział dla Pracujących Technikum Elektrycznego (zarządzenie Kuratora Okręgu Szkolnego w Kielcach z dnia 30 maja 1974 roku nr K. II a-36/10/74). Ogółem w roku szkolnym 1974/75 placówka liczyła 522 uczniów, w tym 44 dziewczęta.

1 września 1975 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły przy ulicy Niskiej 6, w którym rozpoczął pracę nowo powołany zbiorczy zakład szkolny o nazwie Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach (zarządzenie Kuratora Okręgu Szkolnego w Kielcach z dn. 15 maja 1975roku nr O. II a-0141/4/75).

zarzadzenie

fot.Zarządzenie Kuratorium Okręgu Szkolnego Kieleckiego w sprawie powołania ZSE.

W skład zespołu weszły następujące szkoły:

 • Technikum Elektryczne w Kielcach z Wydziałem dla Pracujących
 • Policealne Studium Elektroniczne w Kielcach
 • Zasadnicza Szkoła Elektryczna w Kielcach

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Elektrycznych:

Technikum Elektryczne

 • elektromechanika ogólna
 • elektroenergetyka ogólna
 • elektroenergetyka cieplna
 • radiotechnika i telewizja
 • telekomutacja

Policealne Studium Elektroniczne

 • radiotechnika i telewizja
 • telekomutacja
 • elektromechanika sprzętu domowego

Zasadnicza Szkoła Elektryczna

 • elektromonter
 • elektromechanik
 • monter urządzeń telekomunikacyjnych.

 

Jednocześnie z powstaniem Zespołu Szkół Elektrycznych zlikwidowano Technikum Elektroniczne przy ul. Śniadeckich w Kielcach, a nauczyciele i uczniowie (klas III- V) zostali przeniesieni do Zespołu Szkół Elektrycznych. Do nowej szkoły przesunięto również klasy czwarte i piąte o kierunku elektrycznym z Technikum Mechanicznego przy ul. Jagiellońskiej.

 

budynek

fot. Budynek szkoły przy ulicy Niskiej 6 w latach siedemdziesiątych

Mimo że budynek nie był jeszcze w pełni wykończony, to w roku  szkolnym 1975/76 rozpoczęło w nim naukę 37 klas o łącznej liczbie 1532 uczniów.

            Kadra dydaktyczna liczyła 72 nauczycieli etatowych i 29 dochodzących.Pierwszym dyrektorem Zespołu Szkół Elektrycznych został mgr Stanisław Czernicki, a zastępcami- mgr Amelia Rozborska i inż. Jerzy Pękala.

            Uroczyste otwarcie Zespołu Szkół Elektrycznych z udziałem przedstawicieli władz oświatowych odbyło się 18 października 1975 roku. Podczas uroczystości nastąpiło przekazanie uczniom sztandaru szkoły ufundowanego przez Komitet Rodzicielski. Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie.

            Zespół Szkół Elektrycznych rozpoczął pierwszy rok swojej pracy. W dobrze wyposażonych pracowniach i nowoczesnych salach dydaktycznych przygotowywał młodych fachowców, wykwalifikowanych robotników i techników dla polskiej energetyki, elektroniki i telekomunikacji.

            Rok szkolny 1976/77 przynosi nowe kierunki kształcenia i nowe szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Elektrycznych-Liceum Zawodowe nr 4 oraz Wydział Zaoczny Technikum Elektrycznego w Kielcach (zarządzenie Kuratora Oświaty i Wychowania w Kielcach z dnia 28 maja 1976 roku nr 0. II a-0141/25/76).

Od 1 września 1976 roku w obrębie Zespołu Szkół Elektrycznych funkcjonowały następujące szkoły:

 • Technikum Elektryczne w Kielcach z Wydziałem dla Pracujących i Wydziałem Zaocznym
 • Policealne Studium Elektroniczne w Kielcach
 • Liceum Zawodowe nr 4
 • Zasadnicza Szkoła Elektryczna w Kielcach

Oferta edukacyjna szkoły poszerzona została o następujące kierunki kształcenia:

 • elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa w technikum 5-letnim
 • elektroenergetyka w 3-letnim technikum zaocznym
 • monter urządzeń elektronicznych w 4-letnim liceum zawodowym
 • elektromechanik urządzeń przemysłowych w 4-letnim liceum zawodowym.

absolwenci

fot. Dyrektor Stanisław Czernicki, nauczyciele i pierwsi absolwenci ZSE- rocznik 1976/1977

Na stanowisko dyrektora Wydziału Zaocznego powołano mgr inż. Adama Chrzanowskiego.

Ilość uczniów wzrosła do 1633, klas- do 43. Z młodzieżą pracowało 104 nauczycieli.

W roku szkolnym 1977/78 po wieloletniej pracy w oświacie, ze szkołą pożegnał się, odchodząc na emeryturę, dotychczasowy jej dyrektor mgr Stanisław Czernicki. Na czele placówki stanął mgr inż. Zygmunt Adydan.

dyrektorzy

1 maja 1988 roku kierownictwo objął  mgr Marian Krala, który pełnił tę funkcję do 31 sierpnia 2007 r.  Takie były początki i pierwsze lata Zespołu Szkół Elektrycznych.

W 2007 r. dyrektorem została, pierwsza na tym stanowisku kobieta,   mgr Aleksandra Szulc.

W roku szkolnym 2014/2015 w skład zespołu wchodzą następujące szkoły:

 • Technikum nr 4
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4

Kierunki kształcenia w Technikum nr 4:

 • technik elektronik
 • technik informatyk
 • technik elektryk
 • technik telekomunikacji
 • technik energetyk

Kierunki kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4:

 • elektryk
 • monter elektronik
 • elektromechanik

 

Obecnie w 31 klasach  technikalnych uczy się 904 uczniów, w tym 21 dziewcząt, a w 4 klasach szkoły zawodowej- 111 uczniów. Ogółem społeczność  uczniowska naszej szkoły liczy 1015 osób, z którymi pracuje 99 nauczycieli.

 

 

Opracowała  Lidia Molenda